1949. aastal toimunud märtsiküüditamise aastapäeva tähistamine.

25. märtsil kell 11 tähistame 1949. aastal toimunud märtsiküüditamise aastapäeva. Pärgade asetamine toimub Kehras Jaama tänaval oleva küüditatute mälestuskivi juures, tseremoonia viib läbi Harju-Jaani koguduse õpetaja Jaan Nuga.
Üritus toimub ilma publikuta ja seda saab jälgida veebis Anija Valla Kultuurikeskuse Facebook lehelt.

Juuniküüditamise mälestushetk

Sõnavõtud. Pärgade ja lillede panek. Kaastegev lauluklubi Helin. Muuseumis viimaseid päevi näitus “Lapsepõlv Siberis”. Dokumentaalfilmid “Monument vanaemale” ja “Teekond”.