Juuniküüditamise mälestushetk

Sõnavõtud. Pärgade ja lillede panek. Kaastegev lauluklubi Helin. Muuseumis viimaseid päevi näitus “Lapsepõlv Siberis”. Dokumentaalfilmid “Monument vanaemale” ja “Teekond”.